INFORMATIONS

15 octobre 2023

10h00 – 19h00

Bus et Navettes
Parking
Animation

Animation

St. No Association Description
A Op der Gemänplaz DJ Al
B Iwert der Brëck Animatiunn om Nëssmoorteeck
C Beim Parkhous 11h00 – 13h00: Munzener Musik
13h30 – 18h00: Strëpp v. der Veiner Musik
D Bei der Kirich Kanneranimatiunn
E Duerch d’Gaassen Foulschter Strëpp
F Beim Justizkréiz DJ Payconiq
1 Boucherie Wietor Nëss-Tréip
2 Restaurant Fuku Chinesisch Nëssspezialitéiten
3 Restaurant Veiner Stuff Nëss Bärlauchpesto
4 Eldoradio Spiller mat Nëss
5 Béieverein Kanton Veinen Hunnig an alle Formen, Cola-Viz (Covi)
6 Auberge de l’Our
7 Beim Pätter Nëss-Wein
8 Hotel Victor Hugo Austeren mat Schampes, Kniedelen
9a Veiner Musik 1 Pankouch, Ärbessiersbulli, Fritten, Kaffi
9b Veiner Musik 2 frësch Nëss, Nëssdrepp
10 Spoorveréin SAS Nëss-Porto, Nëss-Gin, Minutensteak
11 DT Gilsduerf-Veinen Mignons façon DT
12 FC Orania Veinen Nëss Kürbiszopp
13 Chorale Trinitaire Veinen Kuuschtesak, Dicksbullen, Nëss-Knippercher
14 Veiner Spatzminn 1 Friture de l’Our, Scampis à l’ail
15 Veiner Spatzminn 2 Grill
16 Veiner Photoclub Nëss-Béier
17 Veiner Pompjer Gromperkéichelcher Maroni
18 Veiner Mi-Cuit75/Jungsodalen Nëss-Raclette, rosa Nësscrème
19 Veiner Spatzminn 3
20 Au Croissant d’Or Wafelen « de Veiner »
21 ViArt Nocino – Veiner Nëss-Liqueur
22 Grenzlandjäger Wëldsalami, Wëldnësspaté
23 Veiner Jugendhous Kanneranimatiunn
24 Une vache fromagerie – Idrissi Nësskiiss
25 Helder Graçao
26 Colonie de Vacances Stuppkëst, Nëssburger
27 Les Sucreries de Lily Macarons
28 An Elo Feiersteenszalot, Kniedelen
29 Ourdall Nëssknacker Chourros
30 Spoorveréin Dourolux Poulets plats