Bus and Navettes

Bus and Navettes
Parking
Animation

Navette 1

Ettelbruck – Vianden

ETTELBRUCK – DIEKIRCH – GILSDORF – BLEESBRUCK – TANDEL – FOUHREN – BETTEL – VIANDEN

See also: Bus 180 RGTR, Bus 181 RGTR

Navette 2

Mont St. Nicolas – Parking Place René Engelmann

10:00 – 20:00 // 20 minutes cycle

Navette 3

Veinen Gare – Camping du Moulin Vianden

10:00 – 20:00 // 10 minutes cycle

Bus 188 RGTR

Diekirch – Putscheid – Vianden
DIEKIRCH
FRIEDHAFF
BRANDENBOURG
LANDSCHEID
NACHTMANDERSCHEID
PUTSCHEID
WALSDORF
VIANDEN

Bus 181 RGTR

Ettelbruck – Vianden – Obereisenbach
ETTELBRUCK
ERPELDANGE (Um Dreieck)
INGELDORF
DIEKIRCH
GILSDORF
BETTENDORF
SELZ
TANDEL
FOUHREN
BETTEL
VIANDEN
BIVELS
STOLZEMBOURG
PARC HOSINGEN
UNTEREISENBACH
OBEREISENBACH

Bus 182 RGTR

Clervaux – Hosingen – Vianden
CLERVAUX
REULER
MARNACH
DORSCHEID
HOSINGEN
WAHLHAUSEN
PUTSCHEID
STOLZEMBOURG
BIVELS
VIANDEN

Bus 180 RGTR

Ettelbruck – Vianden – Bitburg (D)
ETTELBRUCK
ERPELDANGE (Um Dreieck)
INGELDORF
DIEKIRCH
GILSDORF
BETTENDORF
SELZ
TANDEL
FOUHREN
BETTEL
VIANDEN
(D) KÖRPERICH
(D) GEICHLINGEN
(D) NIEDERGECKLER
(D) SINSPELT
(D) BRIMINGEN
(D) OBERWEIS
(D) BITBURG

Bus 455

Bitburg (D) – Vianden
(D) BITBURG
(D) OBERWEIS
(D) BETTINGEN
(D) STOCKEM
(D) HALSDORF
(D) ENZEN
(D) METTENDORF
(D) HÜTTINGEN/LAHR
(D) KÖRPERICH
(D) ROTH/OUR
VIANDEN